Kalibracije

Sledljivost meritev na najvišjo mednarodno raven LMK zagotavlja s pomočjo slovenskih nacionalnih etalonov enot za temperaturo in vlažnost. LMK je kot imenovani laboratorij (Designated Institute, DI) udeležen v EURAMET in CIPM MRA. Od leta 1997 akreditiran v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17025 za umerjanje termometrov in vlagomerov na primarnem (kalibracija v fiksnih točkah, kalibracija s primarnim generatorjem vlage) ter sekundarnem nivoju (primerjalne kalibracije preko naših delovnih etalonov). Instrumente umerjamo v moderno opremljenem merilnem laboratoriju po postopkih, ki so plod več kot 20 let izkušenj, raziskav ter sodelovanja v mednarodnih meroslovnih projektih in organizacijah.

Kalibracije redno izvajamo tako v našem laboratoriju kakor tudi pri vas na terenu, če je tako edino praktično možno (klimatske komore, peči idr.). Z obsegom in merilnimi zmogljivostmi sledimo najzahtevnejšim in specifičnim potrebam industrije in institucij, ki pri nas iščejo ekspertizo in mednarodno sledljivost. Naše trenutne akreditirane merilne zmogljivosti so na voljo na spletni strani Slovenske akreditacije.

LMK izvaja kalibracije vseh vrst kontaktnih termometrov, kot npr. uporovnih termometrov, termočlenov, tekočinskih termometrov, indikacijskih termometrov; ter kalibracije brezkontaktnih oz. sevalnih termometrov in termovizijskih kamer, vključno z medicinskimi kontaktnimi in sevalnimi termometri.

LMK izvaja tudi ovrednotenje temperaturnih kalibracijskih sistemov kot npr. sicer kopeli, peči, suhih kalibratorjev, črnih teles, klimatskih komor ipd.

Večino teh kalibracij izvajamo tudi na terenu.

Podrobno o zmogljivostih na strani Slovenske akreditacije.

LMK izvaja kalibracije vseh vrst merilnikov vlažnosti, kot so merilniki rosišča, impedančne sonde idr. na primarnem in sekundarnem nivoju. Kalibracijsko območje za temperaturo rosišča znaša od -80 °C do +70 °C z najnižjo negotovostjo 0,028 K. Kalibracije relativne vlažnosti izvajamo v območju od 0,2* %rh do 95 %rh pri temperaturah od -10 °C do +70 °C. LMK izvaja tudi ovrednotenje temperature in vlažnosti v klimatskih komorah na terenu. Podrobno o zmogljivostih na strani Slovenske akreditacije.


*Pod 10 %rh samo pri sobnih temperaturah.

Kalibracija električnih uporov – LMK izvaja interne kalibracije električnih uporov v območju 1 Ω do 250 Ω, z razširjeno negotovostjo 3 ppm.

Ovrednotenja AC in DC uporovnih mostičkov – LMK izvaja določanje nelinearnosti in posledično ovrednotenja enosmernih in izmeničnih uporovnih mostičkov v območju 1 Ω do 130 Ω (npr. območje delovanja SPRT termometrov) in relativno negotovostjo  20 ppb.

Udarno vzmetno kladivo – LMK izvaja akreditirano kalibracijo udarnega vzmetnega kladiva v območju od 0,2 J do 1,0 J z negotovostjo 0,010 J. Več na SA.

Kalibracije in ovrednotenja ročnih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije ročnih (živosrebrni in aneroidni merilniki) in hibridnih neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R1.

Kalibracije in ovrednotenja avtomatskih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije avtomatskih (oscilometrični princip) neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R2. Imamo oscilometrični simulator pacientov za popolno ovrednotenje oscilometričnih merilnikov. LMK izvaja tudi statična in dinamična ovrednotenja simulatorjev krvnega tlaka.

Kalibracije barometrov in drugih merilnikov tlaka – LMK izvaja kalibracije mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka v barometričnem območju in v območju od -0,9 bar do 35 bar.

Odgovorna oseba za področje primarne kontaknte termometrije in sekundarne kontaktne termometrije je dr. Jovan Bojkovski, za področje brezkontaktne termometrije in kalibracije na terenu dr. Igor Pušnik, za kalibracije na področju vlažnosti pa dr. Domen Hudoklin.

Kontaktna oseba za naročanje kalibracij je dr. Igor Pušnik na elektronskem naslovu info¤lmk.si. Podatki, ki nas zanimajo ob naročilu kalibracije, so:

  • merilno območje
  • pričakovana merilna negotovost
  • kontaktna oseba in podatki o naročniku in/ali lastniku opreme.