Kalibracije

Sledljivost meritev na najvišjo mednarodno raven na področju temperature je zagotovljena s pomočjo slovenskega nacionalnega etalona enote za temperaturo in vlažnost. Kot nosilec nacionalnega etalona LMK zagotavlja sledljivost na področjih temperature in vlažnosti tudi drugim akreditiranim laboratorijem, ki izvajajo kalibracije na primarnem in sekundarnem nivoju.

Laboratorij za metrologijo in kakovost je akreditiran od leta 1997 v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17025 za umerjanje termometrov in vlagomerov na primarnem (kalibracija v fiksnih točkah, kalibracija s primarnim generatorjem vlage), sekundarnem nivoju (primerjalne kalibracije). Akreditirane merilne zmogljivosti so na voljo na spletni strani Slovenske akreditacije http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-fakulteta-za-elektrotehniko-2/

Odgovorna oseba za področje primarne kontaknte termometrije in sekundarne kontaktne termometrije je dr. Jovan Bojkovski, za področje brezkontaktne termometrije in kalibracije na terenu dr. Igor Pušnik, za kalibracije na področju vlažnosti pa dr. Domen Hudoklin.

Kontaktna oseba za naročanje kalibracij je dr. Igor Pušnik na elektronskem naslovu info(.)lmk.si. Podatki, ki jih pričakujemo ob naročilu kalibracije, so: merilno območje, pričakovana merilna negotovost, kontaktna oseba in podatki o naročniku in/ali lastniku opreme.

LMK izvaja kalibracije vseh vrst kontaktnih termometrov, in sicer uporovnih termometrov, termočlenov, tekočinskih termometrov, indikacijskih termometrov ter kalibracije brezkontaktnih oz. sevalnih termometrov in termovizijskih kamer, vključno z medicinskimi kontaktnimi in sevalnimi termometri.

LMK izvaja tudi ovrednotenje temperaturnih kalibracijskih sistemov, in sicer kopeli, peči, suhih kalibratorjev, črnih teles in klimatskih komor.

Večino kalibracij izvajamo tudi na terenu.

LMK izvaja kalibracije vseh vrst merilnikov vlažnosti na sekundarnem nivoju ter umerjanje merilnikov rosišča na primarnem in sekundarnem nivoju. LMK izvaja tudi ovrednotenje temperature in vlažnosti v klimatskih komorah na terenu.

Kalibracija električnih uporov – LMK izvaja interne kalibracije električnih uporov v območju 1 Ω do 250 Ω, z razširjeno negotovostjo 3 ppm.
Ovrednotenja AC in DC uporovnih mostičkov – LMK izvaja določanje nelinearnosti in posledično ovrednotenja enosmernih in izmeničnih uporovnih mostičkov v območju 1 Ω do 130 Ω (npr. območje delovanja SPRT termometrov) in relativno negotovostjo  20 ppb.
Kalibracije in ovrednotenja ročnih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije ročnih (živosrebrni in aneroidni merilniki) in hibridnih neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R1.
Kalibracije in ovrednotenja avtomatskih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije avtomatskih (oscilometrični princip) neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R2. Imamo oscilometrični simulator pacientov za popolno ovrednotenje oscilometričnih merilnikov. LMK izvaja tudi statična in dinamična ovrednotenja simulatorjev krvnega tlaka.
Kalibracije barometrov in drugih merilnikov tlaka – LMK izvaja kalibracije mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka v barometričnem območju in v območju od -0,9 bar do 35 bar.