Medlaboratorijske primerjave

Medlaboratorijske primerjave so oblika ugotavljanja usposobljenosti kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev. Z njimi lahko ugotovimo, kako kakovostno laboratoriji opravljajo svojo dejavnost, saj so njihovi merilni rezultati neposredno primerljivi z rezultati sorodnih laboratorijev.
LMK je bil do leta 2017 akreditiran pri nizozemski akreditacijski službi RvA za izvajanje medlaboratorijskih primerjav po mednarodnem standardu ISO/IEC 17043. Organiziral, vodil ali sodeloval je že v številnih medlaboratorijskih primerjavah, od BIPM in EURAMET primerjav do bilateralnih mednarodnih primerjav.

EURAMET projekti na področju termometrije so dosegljivi na povezavi https://www.euramet.org/technical-committees/tc-projects/, kjer je treba v rubrikah izbrati ustrezne kategorije: Country (Slovenia); Subject (Thermometry); Institute (MIRS/UL-FE/LMK)

Kot nosilec nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo in vlažnost ima LMK vpisane kalibracijske merilne zmogljivosti (CMC) v BIPM bazi podatkov KCDB. V povezavi https://www.bipm.org/kcdb/cmc/advanced-search?area=6 je potrebno v rubriko Keywords vpisati Slovenia.

Kot kalibracijski laboratorij z vrhunskimi kalibracijskimi merilnimi zmogljivostmi LMK organizira medlaboratorijske primerjave v skladu s potrebami naročnikov, in sicer na področjih:

  • standardni platinasti uporovni termometri
  • fiksne točke za realizacijo ITS-90
  • platinasti uporovni termometri
  • termočleni
  • tekočinski termometri
  • indikacijski termometri
  • sevalni termometri
  • vlagomeri
  • temperaturni kalibracijski sistemi
  • klimatske komore