Ekipa

izr. prof. dr. Domen Hudoklin, univ. dipl. inž. el.

Kalibracije vlagomerov in vzdrževanje nacionalnega etalona enote za vlažnost e-naslov: domen.hudoklin@fe.uni-lj.si tel.: 01-4768 775

"To measure is to know." (Lord Kelvin)

Domen Hudoklin

Domen Hudoklin se od leta 1997 ukvarja z razvojem merilnih principov merjenja vlažnosti na primarnem in sekundarnem nivoju. Odgovoren je za razvoj in vzdrževanje nacionalnega etalona za vlažnost, ki služi kot referenca za meritve vlažnosti industriji in raziskovalnim institucijam v Sloveniji in izven nje.

Uradni FE link

publikacije