Laboratorij skozi čas

Oglejte si zgodovino LMK vse od leta 1946 pa do danes skozi zgodbo in slikovni prikaz.

 • 1946

  Prva iniciativa

  Prva iniciativa za vzpostavitev laboratorija za elektrotermijo in začetek raziskovalnega področja elektrotoplote, ki ga vodi prof. dr. Roman Poniž.

 • 1954

  Laboratorij za elektrotermijo

  Ustanovitev Laboratorija za elektrotermijo pod vodstvom prof. dr. Romana Poniža in prof. dr. Alojzija Permeta na Stari tehniki na Aškerčevi cesti.

 • 1973

  Kontrola kakovosti

  Kontrola kakovosti je v tem obdobju postala pomembno orodje za zagotavljanje kakovosti izdelkov. Laboratorij, dejaven na tem področju, se preimenuje v Laboratorij za elektrotermijo in kontrolo kakovosti. Laboratorij vodi prof. dr. Alojzij Perme, pomemben član je prof. dr. Ivo Turk.

 • 1981

  Državno pooblastilo za preskušanje stikal

  Pridobitev državnega pooblastila za preskušanje stikal ter gospodinjskih in podobnih električnih aparatov.

 • 1992

  Razdelitev laboratorija

  Laboratorij se razdelil na Laboratorij za elektrotermijo in Laboratorij za Metrologijo in kontrolo kakovosti.

 • 1997

  Nova študijska smer - Tehniška kakovost

  Laboratorij v sodelovanju z Univerzo v Glasgowu, Univerzo v Nürnbergu in Tehniško univerzo na Dunaju pripravi novo študijsko smer na Fakulteti za elektrotehniko - študijski program Zagotavljanje kakovosti (današnja Tehniška kakovost).

 • 1997

  Akreditacija laboratorija

  Laboratorij se akreditira tako pri Slovenski akreditaciji kot tudi pri nizozemski akreditacijski službi RvA in postane prvi akreditirani univerzitetni laboratorij v Sloveniji. Obenem pa tudi drugi slovenski akreditirani laboratorij nasploh.

 • 1998

  Združitev v LMK

  Združitev Laboratorija za električna merjenja in Laboratorija za Metrologijo in kontrolo kakovosti v Laboratorij za Metrologijo in kakovost. Predstojnik laboratorija postane prof. dr. Janko Drnovšek, ki nasledi prof. dr. Alojza Permeta.

 • 1998

  Nacionalni etalon za termodinamično temperaturo

  Urad RS za meroslovje podeli laboratoriju naziv nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo.

 • 2003

  INCOLAB

  Laboratorij postane koordinator največjega slovenskega EU projekta v sklopu 5. Okvirnega programa EU (INCOLAB).

 • 2003

  Referenčni etalon za vlažnost

  Urad RS za meroslovje podeli laboratoriju naziv nosilca referenčnega etalona za vlažnost.

 • 2008

  BIPM

  Laboratorij obišče direktor Mednarodnega urada za mere in uteži BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) profesor Andrew Wallard.

 • 2009

  Nacionalni etalon za vlažnost

  Urad RS za meroslovje podeli laboratoriju naziv nosilca nacionalnega etalona za vlažnost.

 • 2009

  Obnova pedagoškega laboratorija

  Laboratorij z ogromno lastnega načrtovanja in dela obnovi pedagoški laboratorij.

 • 2015

  Do danes preko 700 raziskav

  Do leta 2015 je bilo v laboratoriju je bilo za domače in tuje naročnike izvedenih preko 700 raziskav, dokumentiranih na več kot 12600 straneh.