Raziskave

Laboratorij za metrologijo in kakovost se znanstveno-raziskovalno ukvarja s številnimi področji od teorije merjenj, elektromagnetnih meritev, termometrije, merjenja vlage, biomedicinskih merjenj, preskušanj naprav do analize merilne negotovosti. Raziskovanje poteka v obliki neposredne vpletenosti v industrijsko inženirske projekte in sodelovanja v mednarodnih projektih. Znanstvene projekte, na katerih sodelujemo, delimo na štiri tipe: na raziskovalne projekte EU okvirnih programov, na projekte Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih institucij Euramet, na druge EU projekte in slovenske projekte Agencije RS za raziskave (ARRS). Poleg tega so člani laboratorija vključeni tudi v ARRS programsko skupino Metrologija in kakovost.

Merilna oprema laboratorija

V našem laboratoriju smo opremljeni z najsodobnejšimi napravami, s katerimi opravljamo najzahtevnejše meritve za potrebe industrije ter pri naših... Pokaži več

Tekoči projekti

Seznam aktualnih projektov, ki so trenutno v teku pri LMK. Pokaži več

Zaključeni projekti

Seznam številnih uspešno zaključenih projektov. Pokaži več

Objave

Laboratorij za metrologijo in kakovost se znanstveno-raziskovalno ukvarja s številnimi področji od teorije merjenj, elektromagnetnih meritev, termometrije, merjenja vlage, biomedicinskih merjenj Pokaži več