Raziskave

Laboratorij za metrologijo in kakovost se znanstveno-raziskovalno ukvarja s številnimi področji od teorije merjenj, elektromagnetnih meritev, termometrije, merjenj vlage, biomedicinskih merjenj, preskušanja naprav, do analize merilnih negotovosti. Raziskave potekajo v obliki neposredne vpletenosti v industrijsko inženirske projekte ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih. Znanstvene projekte, v katerih sodelujemo, delimo na tri tipe: na raziskovalne projekte EU, na projekte Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih institucij EURAMET in na projekte Agencije RS za raziskave (ARRS). Člani laboratorija so vključeni v dve ARRS programski skupini (Metrologija in kakovost, Metrologija in biometrični sistemi).

Merilna oprema laboratorija

V našem laboratoriju smo opremljeni z najsodobnejšimi napravami s področja temperaturnih merjenj, merjenj vlage, akustičnih, električnih in magnetnih merjenj... Pokaži več

Tekoči projekti

Seznam aktualnih projektov, v katerih trenutno sodeluje LMK. Pokaži več

Zaključeni projekti

Seznam številnih uspešno zaključenih projektov. Pokaži več

Objave

Laboratorij za metrologijo in kakovost se znanstveno-raziskovalno ukvarja s številnimi področji od teorije merjenj, elektromagnetnih meritev, termometrije, merjenj vlage, biomedicinskih merjenj in merjenj "nemogočega". Pokaži več