Merilna oprema laboratorija

V našem laboratoriju smo opremljeni z najsodobnejšimi napravami s področja temperaturnih merjenj, merjenj vlage, akustičnih, električnih in magnetnih merjenj idr.

Raziskovalni del laboratorija razpolaga z naslednjo opremo:

 • odprte in zaprte celice fiksnih točk (argon, živo srebro, voda, galij, indij, kositer, cink, aluminij, srebro, baker in paladij) za območje med -190 in 1554 °C skupaj s pripadajočo tlačno opremo (10-6 mbar črpalka, tlačni krmilnik, merilnik absolutnega tlaka).
 • peči, kopeli, toplotne cevi
 • AC mostič za merjenje upornosti, negotovost 20 ppb, območje od 0 do 400 Ω
 • AC mostiči za merjenje upornosti, negotovost 500 ppb, območje od 0 do 400 Ω
 • DC mostič za merjenje upornosti, negotovost 50 ppb, območje od 0 do 4 kΩ)
 • referenčni upori 1 Ω, 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω in 300 Ω
 • precizijski multimetri za merjenje termonapetosti
 • 30+ SPRT-jev različnih proizvajalcev (Tinsley, Isotech, Fluke, AccuMac, Rosemount, …)
 • 10+ referenčnih termočlenov (Au/Pt, Pt/Pd, R tip, S tip)
 • različne kopeli, peči
 • črna telesa, 3 termovizijske kamere, 4 referenčni pirometri
 • 4 precizijski merilniki rosišča
 • 2 lastno razvita generatorja vlažnosti
 • dvo tlačni generator vlažnosti
 • 2 klimatski komori
 • lastno razvita kalibracijska programska oprema
 • akustična kamera
 • fonometri, mikrofoni s predojačevalniki
 • gluha soba
 • funkcijski generatorji, osciloskopi
 • magnetometer na principu optičnega črpanja
 • protonski magnetometer
 • večkanalni sistemi za zajem in generiranje signalov
 • spektrofotometer
 • brezkontaktni optični merilnik površinske vlage

Pedagoški del laboratorija razpolaga z naslednjo opremo:

 • 28 sodobno opremljenih antistatičnih merilnih miz s stabiliziranimi nastavljivimi enofaznimi, trifaznimi in enosmernimi napajanji ter UTP in USB povezavami
 • digitalni spominski osciloskopi (Agilent DSO7014A, Tektronix TDS3012, LeCroy Wavesurfer 422 idr.)
 • funkcijski generatorji (Agilent 33220A, 3245A, Hameg HM8131-2 idr.)
 • več multimetrov ter precizijskih multimetrov (Agilent 3458A, 34411A idr.)
 • različni univerzalni elektronski števci (Agilent 53181A idr.)
 • LCR merilniki za merjenje impedance (Agilent 4263)
 • precizijski trifazni preskusni sistem Zera MT3000 z ločenim precizijski tokovnim virom za preskušanje števcev električne energije v razredu točnosti 0,02 in 0,05
 • precizijski enofazni preskusni sistem Iskra EPS 5-1 z ločenim precizijski tokovnim virom za preskušanje števcev električne energije, izmeničnih voltmetrov, ampermetrov in vatmetrov
 • enosmerno 250 W elektronsko breme Agilent 6063B za ovrednotenje enosmernih močnostnih virov in močnostnih komponent
 • analizatorji moči (Zimmer LMG90, Zimmer LMG95, Norma 4000) za merjenje različnih močnostnih parametrov
 • CE multitester – Instrument za preskušanje prebojne trdnosti izolacije ter upornost zaščitnih vodnikov (Metrel MI2094)
 • preskuševalnik elektrostatičnih razelektritev (ESD) Schaffner NSG 435
 • etalonske večplastne vodno-hlajene tuljave za generiranje magnetnih polj
 • etalonske helmholtz tuljave
 • permanentni etalonski magneti
 • NMR magnetomeri (absorpcijski, optični)
 • magnetometri (hall, fluxgate, overhauser)

 

Seznam raziskovalne opreme, katere nakup je sofinancirala ARRS:

 • sistem fiksnih točk
 • merilnik rosišča
 • fiksna točka bakra, merilni mostič, tri-conska peč za realizacijo fiksnih točk
 • mikrobolometrska termovizijska kamera Flir T1020

Laboratorij za metrologijo in kakovost je s strani Urada RS za meroslovje (MIRS) imenovan za nosilca nacionalnega etalona (NNE) za enoto temperatura in vlažnost. V okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – temperatura in vlažnost«, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, je MIRS pridobil meroslovno opremo za več meroslovnih laboratorijev v Sloveniji. Oprema LMK obsega:

 • novo generacijo fiksnih celic
 • posebno kopel na tekoči dušik
 • referenčna pirometra
 • črno telo v obliki toplotne cevi
 • rosiščni vlagomer
 • precizijska sušilna tehtnica

Oprema je bila predana LMK v brezplačno uporabo. Oprema omogoča kakovostno delovanje ter razvoj učinkovitih novih pristopov in metodologij na področju imenovanja. Predstavlja bistveno izboljšavo infrastrukture meroslovnega sistema v Sloveniji, saj omogoča kakovostni preskok na področju primarne termometrije in higrometrije pri prenosu vrednosti na nižje ravni ter vključitev v aktualne evropske raziskovalne projekte.

logotip