Prezentacije predmetov

izr. prof. dr. Gregor Geršak in prof. dr. Janko Drnovšek – Meritve – uvod in SI sistem 2019 (pdf, 14 Mb)

prof. dr. Janko Drnovšek – predavanje Meritve – Merilna negotovost (pdf, 12 Mb)

Gregor Geršak, Navodila za izvedbo vaj Laboratorijski praktikum Meritve (UNI) (pdf1, pdf2)

Gregor Geršak, Navodila za Laboratorijski praktikum Merilna instrumentacija (UNI) (pdf, 9 Mb)

 

prof. dr. Janko Drnovšek – predavanje Merjenja predavanja 2018 (predmet Kompleksni merilni sistemi) (pdf, 14 Mb)

Predloga za predstavitev seminarjev pri predmetu Kompleksni merilni sistemi (pdf)

Primer dobrih seminarjev pri KMS (pdf1, pdf2)

Gregor Geršak, delovna različica priprav na laboratorijski praktikum Meritve (Aplikativna elektrotehnika, VSŠ) (vaje1do5, vaje6do10, pdf, 3 Mb)

Gregor Geršak, Merilna negotovost za začetnike (pdf, 1 Mb)