Kam po študiju

Po študiju Tehniške kakovosti se lahko zaposliš v različnih vejah gospodarstva. Oglej si, kakšne vrste delo bi ti najbolj ustrezalo glede na značaj in želje.

 • RAZVOJNI INŽENIR

  RAZVOJNI INŽENIR

  Če si kreativen, je zate tisti del metrologije, ki se ukvarja z razvojem in zagotavljanjem odlične kakovosti izdelkov.

 • RAZISKOVALEC

  RAZISKOVALEC

  Metrologija je osnova vsake raziskave, tudi aplikativne, saj z njeno pomočjo dobimo zanesljive in točne rezultate.

 • ZNANSTVENIK

  ZNANSTVENIK

  Temeljne raziskave so odvisne od merjenj, ki temeljijo na naravnih zakonih. Naloga znanstvenika je odkrivanje novih spoznanj.

 • MERJENJE

  MERJENJE

  Če si iznajdljiv in spreten, rad meriš, potem bo zate zanimivo zagotavljanje točnega delovanja merilnih naprav.

 • PRESKUŠANJE

  PRESKUŠANJE

  Če rad podvomiš in še rajši to preveriš s preskusom, potem je preskušanje zate.

 • DOKUMENTIRANJE

  DOKUMENTIRANJE

  Rad pišeš ter pripravljaš literaturo in dokumentacijo projektov? Vključi se v dokumentacijsko metrologijo.

 • ENERGETIKA

  ENERGETIKA

  Če te zanima energetika in meritve, potem ti področje merjenj v energetiki predstavlja veliko izzivov.

 • PROMET

  PROMET

  Če te zanima hitrost gibanja v prostoru, je področje prometa in z njim povezanih merjenj kot nalašč zate.

 • OKOLJEVARSTVO

  OKOLJEVARSTVO

  Te zanima okolje, praktično delo, zelena tehnologija in obnovljivi viri energije?

 • ZDRAVJE

  ZDRAVJE

  Največji zaklad posameznika je zdravje. Področje zdravja zahteva izvedbo velikega števila merjenj, ki so temelj obstoječih postopkov za varovanje zdravja in nujna za nova spoznanja.

 • ŠPORT

  ŠPORT

  Te zanima delo na terenu, s športniki, neposredno sodelovanje z uporabnikom meritve in reševanje nepredvidenih situacij?

 • IGRIČARSTVO

  IGRIČARSTVO

  Uživaš v računalniških igrah? Tudi pri potopu v navidezno okolje je prisotna metrologija.

 • RAD USTVARJAM

  Zate je tisti del metrologije, ki se ukvarja z razvojem in zagotavljanjem odlične kakovosti izdelkov. Ukvarjal se boš z eksperimentiranjem, načrtovanjem, oblikovanjem, izdelavo, vzdrževanjem ter varnostjo izdelkov in storitev.

  ZAPOSLITVE

  Vsa vodilna slovenska podjetja in vsa visokotehnološka podjetja potrebujejo razvojne inženirje, ki na vseh področjih industrije omogočajo razvoj novih izdelkov in storitev. To dobesedno velja od proizvodnje igle in še manjših proizvodov, do proizvodnje letala.

 • RAD RAZISKUJEM

  Če te zanima raziskovalno delo v laboratoriju na področju aplikativnih raziskav, izvajanje meritev, analiza podatkov in ovrednotenje meritev, je to zate. Z dovolj izkušnjami greš lahko kasneje za presojevalca laboratorijev ali v oddelke podjetij za zagotavljanje kakovosti. Razvijaš nove metode in postopke, dokazuješ njihovo točnost in zanesljivost. Delaš na razvoju novi standardov, v forenzični znanosti, zdravstvu, biotehnologiji, diagnostični opremi, farmacevtskih raziskavah in izdelavi zdravil, medicinskih naprav, na področju hrane, itd.

  ZAPOSLITVE

  V okviru fizikalnih, kemijskih, bioloških in medicinskih laboratorijev lahko delaš tudi kot presojevalec usposobljenosti laboratorijev (obiski različnih laboratorijev in spoznavanje ljudi, ki delajo v okviru akreditiranih laboratorijev (npr. v skladu s standardom ISO/IEC 17025), lahko pomagaš standardizirati kakovost vsega okoli nas, sodeluješ v razvoju zdravil 21. stoletja, vzdržuješ vse potrebne merilne opreme za izdelavo zdravil. Lahko si razsikovalec na področju medicinskih naprav (načrtovanje in grajenje prototipov sodobnih naprav, npr. izboljšanega prenosnega MRI sistema, zagotavljanje točnosti in varnosti naprav).

 • RAD IMAM NOVA SPOZNANJA

  Temeljne raziskave so odvisne od merjenj, ki temeljijo na fizikalnih, kemijskih, bioloških in fizioloških naravnih zakonih. Te pa je treba dobro poznati, da lahko iznajdeš nov način merjenja in s tem prideš do novih znanstvenih spoznanj.

  ZAPOSLITVE

  Razvojni oddelki univerz, inštitutov ali visokotehnoloških podjetij, ki delujejo na zgornjih mejah človekovih odkritij in tehnoloških sposobnosti. Npr. razvijalec nanostruktur.

 • RAD MERIM

  Če si iznajdljiv in spreten, rad meriš, potem bo zate zanimivo zagotavljanje točnega delovanja merilnih naprav, od senzorjev do merilnega dela. Morda tudi izboljšanje naprav za doseganje boljših merilnih negotovosti.

  Kalibracije ali umerjanja so pomembne storitve, ki jih uporabljajo tako proizvajalci kot uporabniki merilnih naprav. Merilni podatki se uporabljajo za ugotavljanje ali so proizvodi ali storitve skladne z zahtevami zakonodaje, standardov ali specifikacijami proizvajalcev ter na ta način primerne za določen namen, npr. izmerjena količina električne energije v stanovanju, količina in kakovost goriva, ki ga nalijete v avto, itd.

  ZAPOSLITVE

  Vsa vodilna slovenska podjetja in vsa visokotehnološka podjetja – oddelek za kakovost (inšpektor zagotavljanja kakovosti, ki zagotovi vrhunsko kakovost izdelka in razvija analize kakovosti, s pomočjo katere se proizvodni proces izboljša, sistemski inženir, ki načrtuje robotski sistem, ki postavlja 10 000 sestavnih delov v avto in razvija nove parametre testiranja, ki zagotavljajo usklajenost proizvedenih komponent, inženir, ki kalibrira in vzdržuje merilne naprave, ugotavlja njihovo funkcionalnosti in varnost, analitik merilnih sistemov, ki analizira sisteme v proizvodni liniji avtoindustrije, itd.)

   

 • SEM RADOVEDEN IN RAD PODVOMIM

  S preskušanjem ugotavljamo lastnosti predmetov okoli nas, karakteristike izdelanih proizvodov in kakovost opravljenih storitev.
  Nova odkritja zahtevajo nove načine merjenja, nove merilnike in nove načine preskušanja.
  Če rad podvomiš in še rajši to preveriš s preskusom, potem je preskušanje zate. S preskušanjem lahko ugotavljaš, ali je izdelek varen, zanesljiv, ponovljiv in ali dobro deluje.

  ZAPOSLITVE

  Oddelki in laboratoriji za preskušanje proizvodov.
  Elektrotehnik, ki vzdržuje in preskuša najmanjše proizvede naprave, izvaja rutinske analize mini robotkov pri mikro operacijah.

 • RAD DOKUMENTIRAM

  Lahko se vključiš v področje dokumentacijske metrologije, ki vključuje pisanje kalibracijskih postopkov in navodil, ki jih bo uporabljalo osebje kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev. Ali pa napišeš dokumentacijo celotnega programa za zagotavljanje kakovosti in potrebne dokumente za akreditacijo laboratorija ali certificiranje podjetja. Tvoja služba lahko vključuje obiskovanje različnih podjetij in inštitucij,  testiranje njihove opreme in zagotavljanje primerljivosti meritev, certificiranje opreme, zagotavljanje primarne sledljivosti uteži in meril v trgovini, itd.

   

  ZAPOSLITVE

  Oddelki za kakovost in razvojno-raziskovalni oddelki podjetij, inšpekcijske službe, državne metrološke službe, standardizacijski, certifikacijski in akreditacijski organi.

 • RAD IMAM ENERGIJO

  Energija je ključnega pomena za življenje. Sonce na zemljo v eni uri pošlje več energije, kot jo človeštvo rabi v enem letu. In vendar večino te energije ne znamo zajeti in izkoristiti. Energetika na osnovi obnovljivih virov energije predstavlja enega ključnih izzivov prihodnosti za preprečevanje klimatskih sprememb in ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Če te veseli energetika in energetska učinkovitost, je to področje naravnost ustvarjeno zate.

  ZAPOSLITVE

  laboratoriji in oddelki v proizvodnji energije in toplote, distribucija energije

  • vse vrste elektrarn (jedrska, termoelektrarne, hidroelektrarne),
  • plinarne,
  • naftna industrija,
  • proizvodnja energije na osnovi biomase,
  • proizvodnja energije iz obnovljivih virov (vetrne elektrarne, fotovoltaične elektrarne)
  • kogeneracija (proizvodnja električne energije in toplote)
  • upravljalci prenosnih omrežij (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje)
 • RAD POTUJEM

  Promet in logistika sta v današnjem globalnem svetu temelj ekonomije. Merjenje prometnih obremenitev cest, štetje vozil preko mostov, merjenje porabe goriva potniškega letala, štetje potnikov v mestnem prometu in dinamično razporejanje javnih koles se priključijo bananam, ki morajo nadzorovane dozoreti med prevozom iz Južne Amerike in morajo biti v zelo kontroliranih okoljskih pogojih, optimalno posušenemu lesu in živilom ter neposredno na ribiških ladjah hitro zmrznjenim ribam.

  ZAPOSLITVE

  Vsa podjetja s področja prometa in logistike, npr. javna transportna podjetja, transportna podjetja, špediterji.

 • RAD IMAM ČISTO OKOLJE

  Te zanima okolje in imaš rad praktično delo in poglobljeno razumevanje fizike okoli nas, zeleno tehnologijo in obnovljive vire energije?

  Te zanimajo sistemi za monitoring kakovosti vode in zraka, oceanografija, zbiranje podatkov o vremenu in podnebju, testiranje in vzdrževanje opazovalnic vremena, monitoring sistemov za nadzor izpustov, zanesljiva preskrba z energijo s pomočjo tradicionalnih virov ter sončne, geotermalne ali vetrne tehnologije?

  ZAPOSLITVE

  • laboratoriji za temperaturo, maso, tlak, dolžino, itd.
  • službe za monitoring okoljskih parametrov,
  • nevladne organizacije na področju varovanja okolja
 • RAD IMAM ZDRAVJE

  Področje medicine je predvsem v diagnostiki polno merilnih instrumentov in merilnih metod. Diagnostika človekovega telesa, fiziološkega dogajanja v njem je pomemben člen v zagotavljanju zdravja. S pomočjo merjenja lahko tudi nadzorovano, s povratno informacijo za zdravnika najbolj učinkovito izvajamo tudi rehabilitacijo. Lahko v najbolj primerni obliki hitro zamrznemo matične celice in krvno plazmo, shranjujemo živo tkivo in farmacevtske izdelke. Lahko določimo kardiovaskularne lastnosti pacientovega srca, magnetno aktivnost njegovih možganov, zlom kosti v stopalu in število tumorskih celic v tkivu.

  ZAPOSLITVE

  Poleg raziskovalnih institucij lahko zaposlitev najdete v vseh zdravstvenih ustanovah, večjih bolnicah in zdravstvenih domovih, rehabilitacijskih centrih in biološko-medicinskih laboratorijih.

 • RAD IMAM ŠPORT

  Te zanima delo na terenu, polno motilnih parametrov iz okolja, neposredno sodelovanje z uporabnikom meritve, reševanje nepredvidenih situacij?

  Potem so meritve v športu zate.

  ZAPOSLITVE

  • laboratoriji za biomehaniko športa (merjenje sil, navorov, hitrosti, premikov, razdalj – atletika, smučarski skoki, deskanje na snegu, gorsko kolesarjenje),
  • laboratoriji za meritve vrhunskih športnikov (fiziologija športnikov),
  • laboratoriji za meritve v športu (teža diska, dolžina skoka, hitrost vetra, trdnost okvirja, hidrodinamičnost kopalk, parametri motorjev v avtomobilističnih dirkah, načrtovanje, izgradnja, proizvodnja, testiranje varnosti športne opreme).
  • preskusni laboratoriji in standardizacijski organi (priporočila za instrumentacijo za meritve v športu, razvoj standardov za ugotavljanje varnosti kolesarskih čelad).
 • RAD SE IGRAM

  Metrologija se skriva v prenosu informacij od ene do druge elektronske naprave. Potrebuje se za avtomatizacijo meritev in kalibracijo opreme v laboratorijih ter v proizvodnji, merjenje socialnih vplivov računalnika in potapljanje v navidezna okolja, itd.

  ZAPOSLITVE

  Vsa podjetja, ki potrebujejo avtomatizacijo proizvodnje in zagotavljanje kakovosti izdelanih proizvodov.